EU VET STARS 2

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.