Nastavni programi

Nastavni programi:

Elektrotehničar B

Predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
Hrvatski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2 - -
Zemljopis 2 1 - -
Politika i gospodarstvo - - - 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Vjeronauk ili Etika 1 1 1 1
Matematika 4 4 4 4
Fizika * 3 3 3 3
Kemija 2 - - -
Biologija 1 - - -
Računalstvo * 2 2 - -
Tehničko crtanje i dokumentiranje * 2 - - -
Osnove elektrotehnike * 4 3 - -
Mjerenja u elektrotehnici * - 3 - -
Elektrotehnički materijali i komponente - 2 - -
Automatsko vođenje procesa * - - - 2
Radioničke vježbe 2 4 - -
Izborni blok - - 17 13
UKUPNO 32 32 32 32
Stručna praksa - 80 80 40***

 

Predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
Elektronički sklopovi * - - 2 -
Strojarstvo - - 2 -
Električni strojevi * - - 4 -
Sklopni aparati - - 2 -
Električne instalacije - - 2 -
Elektroenergetika - - - 2
Energetska elektronika * - - - 2
Elektromotorni pogoni * - - - 2
Radioničke vježbe - - 4 4
Izborni program
(iz područja elektroenergetike) **
- - 1 3

Izborni: Električne mreže, Rasklopna postrojenja

 

Elektrotehničar A

Predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
Hrvatski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2 - -
Zemljopis 2 1 - -
Politika i gospodarstvo - - - 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Vjeronauk ili Etika 1 1 1 1
Matematika 4 4 4 4
Fizika * 3 3 3 3
Kemija 2 - - -
Biologija 1 - - -
Računalstvo * 2 2 - -
Tehničko crtanje i dokumentiranje * 2 - - -
Osnove elektrotehnike * 4 3 - -
Mjerenja u elektrotehnici * - 3 - -
Elektrotehnički materijali i komponente - 2 - -
Automatsko vođenje procesa * - - - 2
Radioničke vježbe 2 4 - -
Izborni blok - - 17 13
UKUPNO 32 32 32 32
Stručna praksa - 80 80 40***

 

Predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
Elektronički sklopovi * - - 4 -
Digitalna elektronika - - 2 -
Finomehanička tehnika - - 2 -
Električni strojevi i uređaji * - - 2 -
Informacije i komunikacije * - - 2 -
Elektronička instrumentacija * - - - 2
Mikroračunala * - - - 2
VF sklopovi i sustavi * - - - 2
Radioničke vježbe - - 4 4
Izborni program (iz područja informatike
i računalstva ili elektronike)**
- - 1 3

 Izborni: Digitalna elektronika, Računalstvo

 

Strojarski tehničar

Predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
Hrvatski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2 - -
Etika ili Vjeronauk 1 1 1 1
Zemljopis 2 1 - -
Politika i gospodarstvo - - - 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 -
Kemija 3 - - -
Biologija 1 - - -
Računalstvo 2 2 - -
Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 2 2 - -
Tehnička mehanika 2 2 2 -
Tehnički materijali 2 1 - -
Elementi strojeva - 3 - -
Termodinamika - - 2 -
Hidraulika i pneumatika - 2 - -
Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji     2  
Toplinski strojevi i uređaji - - - 3
Elektrotehnika - - 3 -
Strojarske konstrukcije - - 4 3
Alatni strojevi - - 2 2
Mjerenje i kontrola - - - 2
Alati i naprave - - - 2
Tehnološki procesi - - - 2
Regulacija i upravljanje - - - 2
Obrada materijala 2 3 - -
Radioničke vježbe i praktikum - - 4 4
UKUPNO 32 32 32 32
Stručna praksa (sati godišnje) - 80 80 40*

 

Elektromonter:

Predmet 1. razred 2. razred 3. razred Oznaka predmeta
Hrvatski jezik 3 3 3  
Strani jezik 2 2 2  
Povijest 2 - -  
Etika ili Vjeronauk 1 1 1  
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2  
Politika i gospodarstvo - 2 -  
Matematika 2 2 2  
Računalstvo 2 - - 1
Tehničko crtanje i dokumentacija 2 - - 2
Osnove elektrotehnike 5 - - 3
Elektrotehnički materijali i komponente 2 - - 4
Mjerenja u elektrotehnici - 3 - 5
Strojarstvo 2 - - 7
Električni strojevi i aparati - 4 - 8
Elektroenergetika - 3 - 9
Elektronički sklopovi - 2 - 10
Energetska elektronika - - 2 11
Električne instalacija - - 2 12
Praktična nastava 7 7 16 6, 13, 14
Izborni program (elektroenergetika) - - 4  
UKUPNO 32 31 do 35  
Stručna praksa (sati godišnje) - 80-120    

 

NASTAVNI PLAN USAVRŠAVANJA SPECIJALISTA:

a) Elektromonter specijalist za elektroenergetska postrojenja

Red.
broj
Nastavni predmet Okvirni program
Ukupno:
1. Matematika 64
2. Psihologija rada 64
3. Elektronička računala 64
4. Mjerenja u elektrotehnici 64
5. Automatsko vođenje procesa 64
6. Rasklopna postrojenja 64
7. Vodovi visokog napona 64
8. Električne mreže 64
9. Regulacija u elektroenergetskim postrojenjima 32
  UKUPNO 544

 

b) Elektrotehničar specijalist za energetsku elektroniku

Red.
broj
Nastavni predmet Okvirni program
Ukupno:
1. Matematika 64
2. Psihologija rada 64
3. Elektronička računala 64
4. Mjerenja u elektrotehnici 64
5. Automatsko vođenje procesa 64
6. Elementi energetske elektronike 64
7. Ispravljači u energetskoj elektronici 64
8. Izmjenjivači u energetskoj elektronici 64
9. Uređaji za napajanje 32
  UKUPNO 544

 

c) Programer/ka strojeva upravljanih brojčano

Redni broj Naziv predmeta Ukupno sati
1. TEORIJSKI DIO  
  1. Zaštita na radu 12
  2. Osnove informatike i računalstvo 30
  3. Tehničko crtanje u AUTO Cad-u 36
  4. Tehnologija obrade materijala skidanjem strugotine (tokarenje i glodanje) 24
  5. Alati i naprave 24
  6. Alatni strojevi 2 - za obradu materijala skidanjem strugotine 36
  7. Mjerenje i kontrola 30
  8. Uvod u numerički upravljane alatne strojeve 2
  9. Upravljanje strojem 16
  10. Upotreba osnovnih naredbi za programiranje BUAS-a 30
  11. Upotreba naprednih naredbi za programiranje BUAS-a 36
  UKUPNO 276
2. PRAKTIČNI DIO 240
3. PISMENA PROVJERA ZNANJA 2
4. PRAKTIČNA PROVJERA ZNANJA 8
  UKUPNO SATI 526

 

d) Rukovatelj/ica brojčano upravljanim strojem za obradu kovina

Redni broj Naziv predmeta Ukupno sati
1. TEORIJSKI DIO  
  1. Zaštita na radu 6
  2. Uvod u numerički upravljane alatne strojeve 2
  3. Tehnologija obrade materijala skidanjem strugotine 18
  4. Upravljanje strojem 54
  UKUPNO 80
2. PRAKTIČNI DIO 72
3. PISMENA PROVJERA ZNANJA 2
4. PRAKTIČNA PROVJERA ZNANJA 6
  UKUPNO SATI 160

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.