Dodatna i dopunska nastava

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.