Prijevoz Samoborček

Najkasnije do 9.10. u učeničku referadu (soba 109) dostavite:

  • Popunjenu suglasnost roditelja za dostavu potrebnih osobnih podataka učenika
  • Popunjeni obrazac za povrat sredstava za razdoblje rujan i listopad 2020.
  • Preslike markica za mjesece rujan i listopad 2020. za koje su učenici koristili prijevoz
  • Presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza
  • Presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika (ukoliko je učenik punoljetan)

 

Za eventualne nejasnoće molimo Vas da kontaktirate učeničku referadu, tel: 01/3771-880 , mail: referada@tesla.hr

 

Obrazac za povrat

Suglasnost roditelja

 

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.