Obrazovanje odraslih - Natječaj

 

 

 I.tehnička škola Tesla

ZAGREB, Klaićeva 7

raspisuje

 

                                                        NATJEČAJ

 

za upis u srednjoškolsko obrazovanje odraslih za školsku godinu 2019./2020. za sljedeće programe prekvalifikacije, dokvalifikacije i usavršavanja.

 

 1.  ELEKTROTEHNIKA 
 • elektrotehničar A – smjer računalstvo 25 polaznika
 • elektrotehničar B - smjer elektroenergetika – 25 polaznika

 

 1.  STROJARSTVO 
 • strojarski tehničar  25 polaznika

 

 1.  USAVRŠAVANJE 
 • elektromonter-specijalist za elektroenergetska postrojenja  25 polaznika

 

Uvjeti: završena trogodišnja škola elektrostruke i dvije godine radnog staža ili završena četverogodišnja škola elektrostruke i jedna godina radnog staža.

 

 1.  USAVRŠAVANJE
 • elektrotehničar-specijalist za energetsku elektroniku  25 polaznika

 

Uvjeti: završena četverogodišnja škola elektrostruke i jedna godina radnog staža.

 

 1. USAVRŠAVANJE
 • CNC-programer (programer strojeva upravljanih brojčano)  25 polaznika

 

 1.  USAVRŠAVANJE
 • CNC-rukovatelj (rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina)  25 polaznika

 

 

Predupis polaznika je od 09.09. do 13.09.2019. od 17,30 do 18,30 sati i od 16.09. do 20.09. 2019. od 15,30  do 16,30 sati u referadi obrazovanja odraslih, soba 3,

prizemlje, a upis od 23. – 27.09.2019. 

 

Nastava počinje: prema rasporedu. 

 

Detaljne obavijesti dobiti na obrazovanje.odraslih@tesla.hr i na telefonski broj 097/657 3332

 

 

OBAVIJEST O PREDUPISU

 

Polaznici koje se žele prekvalificirati ( elektromonter, elektromehaničar … u  elektrotehničara; bravar, tokar…u strojarskog tehničara) trebaju uz molbu za što se žele

prekvalificirati priložiti fotokopije svjedodžbi 1.,2., i 3. razreda, da bi mogli dobiti rješenje o razlikovnim ispitima koje trebaju položiti. U molbi navesti broj mobitela.

Tek na osnovu tog rješenja moći će se odrediti cijena školovanja.

 

 

OBAVIJEST O UPISU

 

KANDIDAT JE DUŽAN PRILOŽITI: 

 • Ispunjenu  PRIJAVNICU za upis u program obrazovanja odraslih 
 • SVJEDODŽBE 
 • RODNI LIST ili DOMOVNICU
 • INDEKS za srednje škole (Narodne novine) s jednom slikom kandidata
 • Potvrdu o uplati upisnine (Uplate se izvršavaju na žiroračun škole IBAN: HR2023900011100013461)

 

ZA UPIS ZA USAVRŠAVANJE (BIVŠI V. STUPANJ) POTREBNO JE JOŠ PRILOŽITI:

 • SVJEDODŽBU O ZAVRŠNOM ISPITU
 • POTVRDU iz koje je vidljivo da je kandidat stekao radno iskustvo, gdje je to potrebno

 

 

 

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.