Upisi u prvi razred

 

Natječaj za upis učenika u prvi razred - šk. god. 2023./2024.

 

U skladu s Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024., I. tehnička škola Tesla objavljuje Natječaj za upis učenika u prvi razred.

Tekst natječaja možete preuzeti u obliku PDF dokumenta.

Poveznica na stranicu za upise:   https://upisi.hr/

 

 

Upis u 1. razred za školsku godinu 2023./2024.

Potrebni dokumenti:

- upisnica  potpisana od strane učenika i roditelja/skrbnika (ispisuje se s portala https://upisi.hr/ nakon objave konačnih lista poretka, na kartici Moj odabir)

- liječnička svjedodžba medicine rada 

- dokumentacija temeljem koje su kandidati ostvarili pravo na dodatne bodove ili izravan upis

** postoji mogućnost promjene, pratite stranice škole

  1.  Zaprimanje upisne dokumentacije – DOSTAVA ELEKTRONIČKIM putem: potrebno je popuniti obrazac i priložiti dokumente:
  • Da bi ispunili obrazac potrebno je koristiti učeničku službenu e–mail adresu: ime.prezime@skole.hr (AAI@Edu.hr  korisničko ime) koja se koristi za prijavu u sustav upisi.hr
  1. Zaprimanje upisne dokumentacije – OSOBNI DOLAZAK
  • Zaprimanje upisne dokumentacije bit će moguće 10. i 11. srpnja 2023. od 8:00 do 16:00 sati
  • Uz učenika, na upis (zaprimanje dokumentacije) obvezno mora doći i roditelj/staratelj učenika.

 

ELEKTROTEHNIČAR: https://forms.office.com/e/K80Y52BkJH

STROJARSKI TEHNIČAR: https://forms.office.com/e/wE3WmSrsPR

Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu upisi@tesla.hr

Navedene upisne dokumente potrebno je u obrascu priložiti skenirane ili fotografirane.

 

Naputak

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. elektroničkim načinom, putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, www.upisi.hr, na temelju natječaja koji objavljuju i raspisuju Škole.

U svakom upisnom roku kandidat se može prijaviti u najviše 6 obrazovnih programa.

Za izračun broja bodova na temelju ocjena potrebno je zbrojiti:
1. prosjeke svih zaključnih ocjena od 5-8 razreda (na dvije decimale)
2. zaključne ocjene iz hrvatskog jezika, matematike i prvog stranog jezika u 7. i 8. razredu (za sve programe)
3. zaključne ocjene iz tri predmeta posebno važna za upis u 7. i 8. razredu i to:

  • za elektrotehničara - fizika, tehnička kultura, kemija
  • za strojarskog tehničara – fizika, kemija, tehnička kultura

Na temelju ocjena moguće je steći najviše 80 bodova.
Minimalni bodovni prag za upis u školskoj godini 2023./2024. za elektrotehničare je 60 bodova, a za strojarske tehničare 58 bodova.
Neki učenici imaju pravo i na dodatne bodove koji se pribrajaju bodovima stečenim na temelju ocjena, temeljem Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

 

Programi obrazovanja


ELEKTROTEHNIČAR
NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2 - -
4. Etika ili vjeronauk 1 1 1 1
5. Geografija 2 1 - -
6. Politika i gospodarstvo - - - 2
7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
8. Matematika 4 4 4 4
9. Fizika* 3 3 3 3
10. Kemija 2 - - -
11. Biologija 1 - - -
12. Računalstvo* 2 2 - -
13. Tehničko crtanje i dokumentiranje* 2 - - -
14. Osnove elektrotehnike* 4 3 - -
15. Mjerenja u elektrotehnici* - 3 - -
16. Elektrotehnički materijali i komponente - 2 - -
17. Automatsko vođenje procesa* - - - 2
18. Radioničke vježbe 2 4 - -
Izborni blok: - - 17 13
Ukupno: 32 32 32 32
Stručna praksa: - 80 80 40***

ELEKTROTEHNIČAR - Izborni blok A
NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
19. Elektronički sklopovi* - - 4 -
20. Digitalna elektronika - - 2 -
21. Finomehanička tehnika - - 2 -
22. Električni strojevi i uređaji* - - 2 -
23. Informacije i komunikacije* - - 2 -
24. Elektronička instrumentacija* - - - 2
25. Mikroračunala* - - - 2
26. VF sklopovi i sustavi* - - - 2
27. Radioničke vježbe - - 4 4
28. Računalne mreže* - - - 3
Izborni program** - - 1 3

ELEKTROTEHNIČAR - Izborni blok B
NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
19. Elektronički sklopovi* - - 2 -
20. Strojarstvo - - 2 -
21. Električni strojevi* - - 4 -
22. Sklopni aparati - - 2 -
23. Električne instalacije - - 2 -
24. Elektroenergetika - - - 2
25. Energetska elektronika* - - - 2
26. Elektromotorni pogoni* - - - 2
27. Radioničke vježbe - - 4 4
28. Obnovljivi izvori energije* - - - 3
Izborni program** - - 1 3

* Predmeti s obveznim praktičnim, odnosno laboratorijskim vježbama
** Sadržaje izbornog programa utvrđuje škola izvedbenim programom
*** U funkciji završnog ispitaSTROJARSKI TEHNIČAR
NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2 - -
4. Etika ili vjeronauk 1 1 1 1
5. Zemljopis 2 1 - -
6. Politika i gospodarstvo - - - 2
7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
8. Matematika 4 4 3 3
9. Fizika 2 2 2 -
10. Kemija 3 - - -
11. Biologija 1 - - -
12. Računalstvo 2 2 - -
13. Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 2 2 - -
14. Tehnička mehanika 2 2 2 -
15. Tehnički materijali 2 1 - -
16. Elementi strojeva - 3 - -
17. Termodinamika - - 2 -
18. Hidraulika i pneumatika - 2 - -
19. Toplinski strojevi i uređaji - - - 3
20. Hidraulični i pneumatski strojevi i uređaji - - 2 -
21. Elektrotehnika - - 3 -
22. Strojarska konstrukcija - - 4 2
23. Alatni strojevi - - 2 2
24. Mjerenje i kontrola - - - 2
25. Alati i naprave - - - 2
26. Tehnološki procesi - - - 2
27. Regulacija i upravljanje - - - 2
28. Obrada materijala 2 3 - -
29. Radioničke vježba i praktikum - - 4 4
Ukupno: 32 32 32 32
Stručna praksa: - 80 80 40*

* U funkciji završnog ispita

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.