Državna matura

Državna matura je skup obveznih i izbornih ispita, koji su jednaki za sve učenike i svi ih učenici polažu u isto vrijeme.

Ispite državne mature organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitni koordinator kojemu se učenici mogu obratiti za sva pitanja u vezi s načinom pristupanja i polaganja ispita državne mature je Gordana Erić, dipl. ing. strojarstva.
Možete ju kontaktirati na 091 60 40 664 ili na e-mail gordana.eric@gmail.com
 

Priručnik za prijavu ispita državne mature

Na sljedećoj poveznici nalazi se priručnik: priručnik

Postupak odjave, promjene i naknadne prijave ispita

Za ove postupke učenici se javljaju ispitnome koordinatoru.
Učenik treba popuniti obrazac (prema vrsti zamolbe) i isti dostaviti Školskome ispitnome povjerenstvu.
Osim popunjenog obrasca zamolbe, za naknadnu prijavu ispita, promjenu prijavljenoga ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita, Školskome ispitnome povjerenstvu učenik mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost zamolbe (čl. 17. st. 4. i 5. Pravilnika o polaganju državne mature).

Preuzimanje obrazaca:
Odjava ispita
Promjena razine prijavljenog ispita
Promjena prijavljenog ispita
Naknadna prijava ispita

 

Prijedlog kalendara (2018./2019.)

Objavljen je prijedlog kalendara za:

-ljetni rok

-jesenski rok

Važni datumi državne mature

Iste možete preuzeti i pregledati klikom na poveznice.

Prezentacija o prijavama ispita državne mature

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti prezentaciju o prijavama ispita državne mature i studijskih programa.

Prijava

Ispiti državne mature i studijski programi prijavljuju se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr putem koje se pristupa Nacionalnome informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Učenici se u sustav se prijavljuju svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom) koji im dodjeljuje administrator imenika škole.

Kada se učenik po prvi puta prijavi u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr sa svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom) treba unijeti broj svoga mobilnog telefona na koji želi SMS-om primiti PIN i TAN. PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga učenika. TAN je broj kojim učenik potvrđuje značajne radnje u sustavu. Ukoliko učenik ne posjeduje mobilni telefon, može zatražiti slanje PIN-a i TAN-a, uz prethodni dogovor, na broj mobitela ispitnoga koordinatora.

Nakon prijave u sustav, na poveznici ‘Moj odabir’ otvara se mogućnost prijave do najviše 10 studijskih programa, osim u slučaju prijave dvopredmetnih studija.

Studijske programe potrebno je poredati prema vlastitim prioritetima. Na najviše mjesto liste prioriteta (1. mjesto) postavlja se najpoželjniji studijski program. Kada odabere studijske programe, učeniku se istodobno prijavljuju ispiti državne mature koje zahtijevaju ti studijski programi.

Pri odabiru prvoga studijskog programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa osnovna razina (B), učeniku će se ponuditi i mogućnost odabira više razine (A) ispita državne mature. Također, učenik će odabrati željeni strani jezik. Razine obveznih ispita i popis izbornih ispita koje je učenik prijavio bit će prikazane u tablici na desnoj strani ekrana. Razine koje će učenik polagati su one prikazane neposredno uz sam naziv ispita. Razine u ostalim stupcima tablice odnose se na zahtjeve pojedinih studijskih programa. Brisanjem odabira određenoga studijskog programa, ostaju prijavljene razine ispita koje je taj studijski program zahtijevao. Za promjenu prijavljene razine ispita državne mature (iz više (A) u osnovnu (B) razinu i obratno) potrebno je kliknuti na slovo koje označava razinu ispita.

Studijski programi

Na mrežnoj stranici www.postani-student.hr nalazi se popis svih studijskih programa koji se mogu studirati u Republici Hrvatskoj, zajedno s uvjetima upisa. Na istoj stranici mogu se pronaći detaljne upute i obavijesti o cijelom postupku prijava ispita državne mature te prijava za upis na visoka učilišta, kao i obavijesti vezane uz polaganje ispita državne mature.

Posebno je važno pratiti mrežne stranice visokih učilišta koje učenik želi upisati jer se tamo mogu pronaći detaljniji uvjeti za upis na prvu godinu studija te opisi studijskih programa, kao i posebne informacije koje se tiču samo toga visokog učilišta. Također, pojedina visoka učilišta izdaju knjižice s informacijama za buduće studente.

U slučaju problema s prijavom

Ako se učenik ne uspijeva prijaviti na mrežnu stranicu www.postani-student.hr zbog pogrešne korisničke oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav će javiti poruku ‘Prijava nije uspjela’ i ponuditi ponovni upis podataka.

Kod ponovnoga upisa korisničkih podataka sustav će zahtijevati, zbog sigurnosnih razloga, upis niza znakova koji će biti prikazani na slici. Nužno je pažljivo upisati korisničku oznaku, lozinku i PIN te prepisati navedeni niz znakova sa slike.

Ako izgubi PIN ili TAN, učenik može zatražiti njihovo ponovno izdavanje isključivo na broj mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav. Ako je izgubljena korisnička oznaka ili lozinka, ili nakon više ponovljenih pokušaja sustav javlja poruku o pogrešnim korisničkim podatcima, učenik se treba obratiti administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i/ili lozinka.

Ukoliko učenik izgubi korisničke podatke (korisničko ime, lozinku, PIN ili TAN) potrebno je s broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, poslati SMS poruku sadržaja OPET na broj 666555. U slučaju da je s korisničkom oznakom, lozinkom i PIN-om sve u redu, no učenik i dalje ima poteškoća s prijavom na mrežnu stranicu www.postani-student.hr, potrebno je nazvati Službu za pomoć korisnicima na broj telefona 01 4501 899 ili problem prijaviti na adresu e-pošte info.centar@ncvvo.hr. Svaki učenik treba pravodobno provjeriti ispravnost korisničke oznake, lozinke, PIN-a i TAN-a kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke!
U slučaju daljnjih problema s prijavom potrebno se javiti ispitnom koordinatoru.

Obvezni dio

Obvezni ispiti državne mature su: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik. Obvezni ispiti državne mature mogu se polagati na dvjema razinama: višoj razini (A) i osnovnoj razini (B).

Uvidom u zahtjeve studijskih programa učenik će se sam opredijeliti za razinu koju će polagati na ispitu državne mature. Položena viša razina (A) obveznoga ispita omogućuje učeniku pristup i onim studijskim programima koji traže osnovnu razinu (B).

Učenici koji polože osnovnu razinu (B) ispita nemaju mogućnost prijave na studijski program koji traži položenu višu razinu (A) ispita.

Izborni dio

Popis izbornih ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za svaku školsku godinu i objavljuje ih na svojoj mrežnoj stranici (www.ncvvo.hr).

U jednome roku može se odabrati najviše šest izbornih ispita. Izborni ispiti državne mature iz stranih jezika polažu se na višoj razini (A).

 

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.