Upute za polaznike

Prijava na ispit - važno!

Za pristupiti ispitu potrebno je imati urudžbiranu prijavnicu, koja se dobije u referadi,nakon izvršene uplate na žiro račun škole.

Uplati se onoliko kuna koliko se prijavnica za ispit želi podići u referadi.

(npr. za 1 ispit uplati se 200 kn, a za neki drugi broj npr. 5 ispita uplati se 1000,00 kn i u rubliku svrha uplate upiše se 5 ispita.)

 

Postupak prijave državne mature

Budući da ispiti državne mature zamjenjuju klasične razredbene ispite na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, svim kandidatima, pa tako i kandidatima koji četverogodišnje obrazovanje završavaju u sustavu obrazovanja odraslih, omogućeno je polaganje ispita državne mature.

Upravno vijeće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, određuje cijenu polaganja pojedinačnog ispita državne mature, kako za obvezni dio (hrvatski jezik, matematika, strani jezik ), tako i za polaganje izbornog dijela državne mature.

Svaki kandidat iz sustava obrazovanja odraslih koji je zainteresiran za upis na neko od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj registrirat će se preko aplikacije Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta na mrežnoj stranici www.postani-student.hr . Tom prilikom potrebno je unijeti sve osobne podatke, podatke o svojim ocjenama, te sudjelovanju i uspjesima na natjecanjima u znanju na državnoj ili međunarodnoj razini.

Polaznici obrazovanja odraslih - koji su kandidati za polaganje državne mature trebaju:

1. Registrirati se kao novi korisnik na interentskoj stranici www.postani-student.hr. Prilikom registracije korisniku će biti dodijeljeni korisnička oznaka, lozinka, PIN i TAN.
2. Unijeti osobne podatke
3. Unijeti podatke o školovanju i postignutim ocjenama iz srednje škole
4. Unijeti podatke o natjecanjima i športskom statusu
5. Prijaviti upis na studijske programe i ispite državne mature
6. Otisnuti obrazac prijave
7. Preporučenom poštom na adresu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb, do datuma koji će biti objavljen na internetskoj stranici www.postani-student.hr dostaviti:

  • obrazac prijave
  • dokaze o državljanstvu
  • dokaz o završetku svih završnih razreda srednje škole do tada (svjedodžbu za svaki pojedini razred)
  • potvrde o rezultatima državnih ili međunarodnih natjecanja znanja (ako ih ima)
  • potvrdu o šporstkome statusu (ako je kandidat ima)

 

Ako kandidat u trenutku prijave još pohađa završni razred srednje škole, svjedodžbu završnog razreda i potvrdu o završetku četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja dostavit će naknadno, najkasnije pet dana prije objave rang-lista.

Dokumenti moraju biti priloženi u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Prijava kandidata postaje valjana u trenutku kada Središnji prijavni ured potvrdi i zaključa kandidatove osobne podatke i podatke o ocjenama, rezultatima natjecanja i športskome statusu. O mjestu polaganja ispita državne mature kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.postani-student.hr.

 

Sve informacije potražite na:

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.