Office 365 za škole

Poštovani učenici i roditelji!

 

Za učenike je dostupna besplatna Office365 usluga i alati koji omogućuju suradnju i komunikaciju između svih sudionika u obrazovnom sustavu.

Za korištenje Office365 potrebna je jednokratna aktivacija usluge za korisnički račun na @skole.hr

Aktivaciju računa učenika treba napraviti na ovoj poveznici: https://office365.skole.hr

Nakon aktivacije pristup do usluge je putem stranice: https://portal.office.com

Preuzmite OFFICE 365 ZA ŠKOLE priručnik s detaljnim koracima povezivanja i početnog korištenja osnovnih alata Office 365.

Priručnik je za sve početnike, učenike, učitelje i nastavnike kao i sve one koji još uvijek nisu pristupili, a željeli bi početi koristiti Office 365. Besplatno preuzmite i krenite s korištenjem.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.