Prvo hrvatsko mikroračunalo Vidi X u školi

U našu školu je ovih dana pristiglo 10 mikroračunala baziranih na razvojnoj pločici ESP 32. Primjena navedenih mikroračunala krenut će ove godine u nastavi predmeta "Mikroračunala i mikroupravljači".

"ESP32-VIDI X slovi kao prvo hrvatsko edukacijsko mikroračunalo koje su u Vidiju osmislili surađujući s domaćim stručnjacima i renoniranim IT kompanijama, od Rimac Automobila do ByteLaba i Gideon Brothersa."

  • Mario Banušić

  • 20. Feb, 2023.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.