Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje siječanj - veljača 2024.

Mole se svi učenici koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da najkasnije do 23.02.2024. u učeničku referadu (soba 109) dostave:

  • Popunjeni obrazac za povrat sredstava za razdoblje siječanj i veljača 2024. 
  • Popunjenu suglasnost roditelja za dostavu potrebnih osobnih podataka učenika (samo za one koji prvi puta predaju dokumentaciju) 
  • Preslike računa za mjesec siječanj i veljaču 2024.
  • Presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza
  • Presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika ako je punoljetan (samo za one koji prvi puta predaju dokumentaciju ili je došlo do promjene podataka

 

NAPOMENA: Dokumentaciju je moguće poslati i putem elektroničke pošte na mail adresu referade.

Za eventualne nejasnoće molimo Vas da kontaktirate učeničku referadu, tel: 01/3771-880, e-mail: referada@tesla.hr

  • Mario Banušić

  • 01. Feb, 2024.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.