Obilježavamo rođendan Nikole Tesle, 10.07.2018.

Na današnji dan, 10. srpnja 1856. rođen je Nikola Tesla.

Jedan od najvećih izumitelja u području elekrotehnike rođen je u Smiljanu kraj Gospića, a svoje najveće pronalaske ostvario je u SAD-u gdje je bio i jedna od najpoznatijih ličnosti u tiskovinama početkom 20. stoljeća. Bio je to velik mislioc, izumitelj i istinski duh vizije budućnosti koja ne samo da predstavlja slogan naše škole, već i osobu na koju smo kao djelatnici, učenici i građani iznimno ponosni.

Neki od njegovih izuma koje je patentirao su: sustav proizvodnje, prijenosa i primjene izmjeničnih višefaznih struja, stvaranje i primjena visokofrekventnih struja uz visoke napone, načela radiotehnike, medicinska primjena visokofrekventnih struja, radiolokacija, radar i daljinsko upravljanje.

Poznat je i po tome da je projektirao prvu hidroelektranu za izmjeničnu struju na vodopadima rijeke Niagare, a u Hrvatskoj je projektirao našu prvu hidroelektranu koja je napravljena na rijeci Krki.

Prema Tesli, nazvana je i mjerna jedinica za gustoću magnetskoga toka (T - tesla).

  • Izbrisan

  • 10. Jul, 2018.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.