Natječaj za upis učenika u prvi razred - školska godina 2024./2025.

U skladu s Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025., I. tehnička škola Tesla objavljuje Natječaj za upis učenika u prvi razred.

Tekst natječaja možete preuzeti u obliku PDF dokumenta.

Poveznica na stranicu za upise:   https://e-upisi.hr/

 

 

Upis u 1. razred za školsku godinu 2024./2025.

Potrebni dokumenti:

- upisnica  potpisana od strane učenika i roditelja/skrbnika (ispisuje se s portala https://e-upisi.hr/ nakon objave konačnih lista poretka, na kartici Moj odabir)

- liječnička potvrda medicine rada 

- dokumentacija temeljem koje su kandidati ostvarili pravo na dodatne bodove ili izravan upis

* postoji mogućnost promjene, pratite stranice škole

  1.  Zaprimanje upisne dokumentacije – DOSTAVA ELEKTRONIČKIM NAČINOM  putem portala https://e-upisi.hr/
    • Da bi uspješno postavili oba dokumenta u sustav te tako izbjegli osobni dolazak u školu, potrebno ih je pretvoriti u PDF datoteku koja će imati dvije strane (jedna strana je slika ili sken upisnice, a druga slika ili sken liječničke potvrde medicine rada) te takav PDF dokument unijeti u sustav.

* Kako spojiti dva dokumenta u jedan PDF document možete pogledati ovdje: https://www.ucionica.net/internet/kako-spojiti-vise-pdf-dokumenata-u-jedan-2243/

  1. Zaprimanje upisne dokumentacije – OSOBNI DOLAZAK
  • Zaprimanje upisne dokumentacije bit će moguće 10. srpnja 2024. Od 13:00 do 16:00 h i 11. srpnja 2024. od 14:00 do 17:00 sati
  • Uz učenika, na upis (zaprimanje dokumentacije) obvezno mora doći i roditelj/staratelj učenika.

Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu upisi@tesla.hr

Navedene upisne dokumente potrebno je u obrascu priložiti skenirane ili fotografirane.

 

Naputak

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. elektroničkim načinom, putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, https://e-upisi.hr/ , na temelju natječaja koji objavljuju i raspisuju Škole.

U svakom upisnom roku kandidat se može prijaviti u najviše 6 obrazovnih programa.

Za izračun broja bodova na temelju ocjena potrebno je zbrojiti:
1. prosjeke svih zaključnih ocjena od 5-8 razreda (na dvije decimale)
2. zaključne ocjene iz hrvatskog jezika, matematike i prvog stranog jezika u 7. i 8. razredu (za sve programe)
3. zaključne ocjene iz tri predmeta posebno važna za upis u 7. i 8. razredu i to:

  • za elektrotehničara - fizika, tehnička kultura, kemija
  • za strojarskog tehničara – fizika, kemija, tehnička kultura

Na temelju ocjena moguće je steći najviše 80 bodova.
Minimalni bodovni prag za upis u školskoj godini 2024./2025. za elektrotehničare je 60 bodova, a za strojarske tehničare 58 bodova.
Neki učenici imaju pravo i na dodatne bodove koji se pribrajaju bodovima stečenim na temelju ocjena, temeljem Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

 

Programi obrazovanja


ELEKTROTEHNIČAR

NASTAVNI PREDMET

Tjedni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1. Hrvatski jezik

3

3

3

3

2. Strani jezik

2

2

2

2

3. Povijest

2

2

-

-

4. Etika ili vjeronauk

1

1

1

1

5. Geografija

2

1

-

-

6. Politika i gospodarstvo

-

-

-

2

7. Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

8. Matematika

4

4

4

4

9. Fizika*

3

3

3

3

10. Kemija

2

-

-

-

11. Biologija

1

-

-

-

12. Računalstvo*

2

2

-

-

13. Tehničko crtanje i dokumentiranje*

2

-

-

-

14. Osnove elektrotehnike*

4

3

-

-

15. Mjerenja u elektrotehnici*

-

3

-

-

16. Elektrotehnički materijali i komponente

-

2

-

-

17. Automatsko vođenje procesa*

-

-

-

2

18. Radioničke vježbe

2

4

-

-

Izborni blok:

-

-

17

13

Ukupno:

32

32

32

32

Stručna praksa:

-

80

80

40***

 


ELEKTROTEHNIČAR - Izborni blok A

NASTAVNI PREDMET

Tjedni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

19. Elektronički sklopovi*

-

-

4

-

20. Digitalna elektronika

-

-

2

-

21. Finomehanička tehnika

-

-

2

-

22. Električni strojevi i uređaji*

-

-

2

-

23. Informacije i komunikacije*

-

-

2

-

24. Elektronička instrumentacija*

-

-

-

2

25. Mikroračunala*

-

-

-

2

26. VF sklopovi i sustavi*

-

-

-

2

27. Radioničke vježbe

-

-

4

4

28. Računalne mreže*

-

-

-

3

Izborni program**

-

-

1

3

 


ELEKTROTEHNIČAR - Izborni blok B

NASTAVNI PREDMET

Tjedni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

19. Elektronički sklopovi*

-

-

2

-

20. Strojarstvo

-

-

2

-

21. Električni strojevi*

-

-

4

-

22. Sklopni aparati

-

-

2

-

23. Električne instalacije

-

-

2

-

24. Elektroenergetika

-

-

-

2

25. Energetska elektronika*

-

-

-

2

26. Elektromotorni pogoni*

-

-

-

2

27. Radioničke vježbe

-

-

4

4

28. Obnovljivi izvori energije*

-

-

-

3

Izborni program**

-

-

1

3

* Predmeti s obveznim praktičnim, odnosno laboratorijskim vježbama
** Sadržaje izbornog programa utvrđuje škola izvedbenim programom
*** U funkciji završnog ispita


STROJARSKI TEHNIČAR

NASTAVNI PREDMET

Tjedni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1. Hrvatski jezik

3

3

3

3

2. Strani jezik

2

2

2

2

3. Povijest

2

2

-

-

4. Etika ili vjeronauk

1

1

1

1

5. Zemljopis

2

1

-

-

6. Politika i gospodarstvo

-

-

-

2

7. Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

8. Matematika

4

4

3

3

9. Fizika

2

2

2

-

10. Kemija

3

-

-

-

11. Biologija

1

-

-

-

12. Računalstvo

2

2

-

-

13. Tehničko crtanje i nacrtna geometrija

2

2

-

-

14. Tehnička mehanika

2

2

2

-

15. Tehnički materijali

2

1

-

-

16. Elementi strojeva

-

3

-

-

17. Termodinamika

-

-

2

-

18. Hidraulika i pneumatika

-

2

-

-

19. Toplinski strojevi i uređaji

-

-

-

3

20. Hidraulični i pneumatski strojevi i uređaji

-

-

2

-

21. Elektrotehnika

-

-

3

-

22. Strojarska konstrukcija

-

-

4

2

23. Alatni strojevi

-

-

2

2

24. Mjerenje i kontrola

-

-

-

2

25. Alati i naprave

-

-

-

2

26. Tehnološki procesi

-

-

-

2

27. Regulacija i upravljanje

-

-

-

2

28. Obrada materijala

2

3

-

-

29. Radioničke vježba i praktikum

-

-

4

4

Ukupno:

32

32

32

32

Stručna praksa:

-

80

80

40*

* U funkciji završnog ispita

  • Mario Banušić

  • 05. Jun, 2024.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.