Vremenik izrade i obrane završnog rada - šk.god. 2018./2019.

Poštovani učenici,

na našim stranicama pod rubrikom Završni rad objavljen je novi Vremenik izrade i obrane rada za tekuću školsku godinu.

Pod istom rubrikom možete pronaći i brojne druge korisne dokumente poput predloška za izradu rada, prezentacije i dr.

  • Zvonimir Petković

  • 19. Oct, 2018.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.