Tjedan mobilnosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla

Ovogodišnji Europski tjedan mobilnosti održati će se od 16 do 22. rujna 2017, a dio događanja odvija se i u Tehničkom muzeju Nikola Tesla

Grad Zagreb i ove godine organizira niz aktivnosti kojima će se uključiti u Europski tjedan mobilnosti, manifestaciju koja se svake godine obilježava od 16. do 22. rujna u organizaciji Europske komisije, s ciljem da se potakne javna svijest o potrebi akcije protiv zagađenja uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama, a samim time i poboljša kvaliteta života građana europskih gradova.

Mnoga predavanja će biti namijenjena prvenstveno učenicima, pa izdvajamo predavanja Državnog hidrometeorološkog zavoda:

UTORAK, 19. rujna 2017.
10:00 - 11:00
Stjepan Ivatek-Sahdan: Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u
RH-METMONIC

11:00 - 12:00
Dario Brzoja: Mobilnost i kvaliteta zraka

ČETVRTAK, 21. rujna 2017.
10:00 - 11:00
Ivana Marinović: Harala suša ili plavile kiše, dijeljenjem uvijek dobivate
više!

Predavanje o tome kako se pripremamo za sve vecu učestalost suša i dužinu
njihova trajanja, što se očekuje prema klimatskim projekcijama, te što se
poduzima kako bi se što bolje prilagodili na pojavu suša.

11:00 - 12:00
Jadran Berbić: FRISCO1
Predavanje o projektu FRISCO1, upravljanju vodama, zašto je važno i kakve
veze ima sa klimatskim promjenama.

Molim najavite svoj dolazak gospodinu Branimiru Prgometu, na mail branimir.prgomet@tmnt.hr ili na telefon 001 730 0884

 

  • Izbrisan

  • 06. Sep, 2017.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.