Seminari

Seminar za CNC operatere GLODANJE će se održati 05. i 07. 01. 2015. od 9.00 u kabinetu 23, I. tehničke škole Tesla, Zagreb, Klaićeva 7.
Seminar za CNC operatere TOKARENJE će se održati 09. i 10. 01. 2015. od 9.00 u kabinetu 23, I. tehničke škole Tesla, Zagreb, Klaićeva 7.
Oba seminara su podijeljena u dva dijela. Prvi dan je teorija, osnove programiranja i pokazivanje rada na CNC stroju, dok je drugi dan samo praktičan rad polaznika na strojevima.
Zbog ograničenog broja mjesta molim najaviti vaš dolazak na seminar na broj: 098 515 086, Slade Ivo.


Seminar iz SolidWoks i Solid CAM - TOKARENJE održati će se u Centru za nove tehnologije
I.tehničke škole Tesla u trajanju od tri subote. 
Početak seminara 24.05.2014. u učionici 23 u 9 sati.
____________________________________________________________________________

Seminar iz SolidWoks i Solid CAM - GLODANJE održati će se u Centru za nove tehnologije
I.tehničke škole Tesla u trajanju od tri subote.
Početak seminara 01.03.2014. u učionici 23 u 9 sati.
______________________________________________________________________________________

l. tehnička škola TESLA 
Centar za nove tehnologije
Proveden je seminar iz Numeričkog upravljanja (CNC upravljanja) Sinumerik 840d mill
od subote 06.10.2012. u 9:00 h u sobi 23 

Subota 06.10.2012

  Subota 20.10.2012

• Prezentacija CNC upravljanja

  • Podprogrami

• Uvod u programiranje

  • Samostalna izrada programa

• Osnovne naredbe G i M

  • Rad na stroju

• Izrada prvog programa

  • Napredne naredbe G i M

• Simulacije 2D i 3D

  • Urezivanje navoja

• Rad na stroju

   
    Subota 27.10.2012

Subota 13.10.2012

  • Ciklusi

• Naredbe kružnog gibanja

  • Samostalna izrada programa

• G90 i G91 koordinatni sustav

  • Rad na stroju

• Samostalna izrada programa

  • Izrada završnog zadatka

• Rad na stroju

   


  • Izbrisan

  • 13. Feb, 2014.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.