PRILAGODBA/OSLOBOĐENJE OD NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE (sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čl. 80. NN 126/12)

Ukoliko učenik nije u mogućnosti sudjelovati na nastavi TZK dulje od mjesec dana u kontinuitetu, potrebno je uputiti zamolbu nastavničkom vijeću škole za prilagodbom/oslobođenjem od nastave TZK.

 

U zamolbi roditelji navode: 

  • zdravstvenu teškoću zbog koje je potrebna prilagodba/oslobođenje od nastave TZK 
  • je li potrebno djelomično oslobođenje od nastave TZK (navesti koje aktivnosti) ili potpuno oslobođenje od nastave TZK, 
  • razdoblje (polugodište ili cijela godina), 
  • informaciju je li učenik do sada imao prilagodbu/oslobođenje TZK. 
Zamolbi se prilaže recentna medicinska dokumentacija (obavezno nalazi ne stariji od godine dana) zbog koje je potrebna prilagodba/oslobođenje TZK (za učenike s invaliditetom priložiti i rješenje o tjelesnom oštećenju). 
 
Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom škola dostavlja u nadležnu školsku ambulantu. Nadležni školski liječnik komunicira s roditeljima i učenicima vezano za dolazak na pregled u nadležnu školsku ambulantu i/ili dostavu dodatne dokumentacije (prema potrebi), izdaje potvrde i dostavlja ih u školu (u slučaju potrebe kontaktira nastavnike TZK vezano za specifičnosti prilagodbe). 
 
 NAPOMENA: za učenike prvih razreda srednjih škola izdavanje potvrda nije moguće do završetka postupka prijenosa zdravstvenih kartona iz školskih ambulanti nadležnih za osnovnu ili prethodnu srednju školu.
 
U privitku se nalaze kontakti liječnika: Nadležni tim školske medicine - kontakti.
  • Mario Banušić

  • 07. Sep, 2022.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.