Podnošenje prijava na rezultate ispita Državne mature - 11. - 12. 07. 2019.

Pisani prigovori na rezultate ispita Državne mature mogu se predati u školi u četvrtak 11. srpnja 2019. od 9:00 do 14:00 sati i petak 12. srpnja 2019. od 9:00 do 12:00 sati.  
Prigovori se predaju u sobi 107 kod koordinatorice.
  • Zvonimir Petković

  • 10. Jul, 2019.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.