Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje SVIBANJ - LIPANJ 2022.

Mole se svi učenici koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da najkasnije do 21.06.2022. u učeničku referadu (soba 109) dostave:

  • Popunjeni obrazac za povrat sredstava za razdoblje svibanj i lipanj 2022.
  • Popunjenu suglasnost roditelja za dostavu potrebnih osobnih podataka učenika (samo za one koji prvi puta predaju dokumentaciju)
  • Preslike markica za mjesec svibanj i lipanj 2022.
  • Presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza
  • Presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika ako je punoljetan (samo za one koji prvi puta predaju dokumentaciju ili je došlo do promjene podataka)

Obrazac za povrat 5. i 6. mjesec

suglasnost roditelja

NAPOMENA: Dokumentaciju je moguće poslati i putem elektroničke pošte na mail adresu referade.

Za eventualne nejasnoće molimo Vas da kontaktirate učeničku referadu, tel: 01/3771-880, e-mail: referada@tesla.hr

  • Mario Vidaković

  • 26. May, 2022.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.