Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje svibanj – lipanj 2021.

Mole se svi učenici koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da najkasnije do 08.06. u učeničku referadu (soba 109) dostave:

  • Popunjeni obrazac za povrat sredstava za razdoblje svibanj i lipanj 2021.
  • Popunjenu suglasnost roditelja za dostavu potrebnih osobnih podataka učenika (samo za one koji prvi puta predaju dokumentaciju)
  • Preslike markica za mjesec svibanj i lipanj 2021.
  • Presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza
  • Presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika ako je punoljetan (samo za one koji prvi puta predaju dokumentaciju ili je došlo do promjene podataka)

 

NAPOMENA: Dokumentaciju je moguće poslati i putem elektroničke pošte na mail adresu referade.

Za eventualne nejsanoće molimo Vas da kontaktirate učeničku referatu, tel: 01/3771-880, mail: referada@tesla.hr

Obrazac suglasnost roditelja

Obrazac za povrat

  • Mario Vidaković

  • 18. May, 2021.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.