Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje RUJAN – LISTOPAD 2021.

Mole se svi učenici koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da najkasnije do 11.10.2021. u učeničku referadu (soba 109) dostave:

  • Popunjeni obrazac za povrat sredstava za razdoblje rujan i listopad 2021.
  • Popunjenu suglasnost roditelja za dostavu potrebnih osobnih podataka učenika
  • Preslike markica za mjesec rujan i listopad 2021.
  • Presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza
  • Presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika ako je punoljetan

 

NAPOMENA: Dokumentaciju je moguće poslati i putem elektroničke pošte na mail adresu referade.

Za eventualne nejsanoće molimo Vas da kontaktirate učeničku referatu, tel: 01/3771-880, mail: referada@tesla.hr

OBRAZAC ZA POVRAT

SUGLASNOST RODITELJA

  • Mario Vidaković

  • 24. Sep, 2021.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.