Online natjecanje u šahu

Natjecanje se provelo kroz 4.razine natjecanja:

1. krug natjecanja održan je od 26.do 29.11. 2020. (32 učenika-ca u 8 grupa po 4 )
2. krug natjecanja održan je od 30.do 3.12. 2020. (16 učenika u 4 grupa po 4 )
3. krug natjecanja održan je od 4.do 6.12. 2020. ( 8 učenika u 2 grupa po 4 )
4. krug natjecanja održan je od 7.do 20.12. 2020 (za plasman od 1. do 8. mjesta)
( 1. grupa po 4 za plasman od 1.do 4. mjesta), ( 1. grupa po 4 za plasman od 5.do 8.
mjesta).

Natjecanje se u sve 4 razine natjecanja igralo po sistemu „svaki sa svakim“ na
jednu dobivenu partiju, osim za plasman od 1. do 8 . mjesta na dvije dobivene
u neograničenom trajanju partije.


POREDAK:
1. JURE HRVOJEVIĆ 3K
2. TOMISLAV MANDIĆ 2D
3. LUKA HARAMBAŠIĆ 4D
4. NINO KOLIĆ 4A
5. GABRIJEL LJEVAR 2A
6. PATRIK KOVAČIĆ 4L
7. VITOMIR MAKSIĆ 3K
8. FRAN KULJANAC 4D

Podjela nagrada najboljim šahistima biti će kada se vratimo u školu

  • Mario Banušić

  • 23. Dec, 2020.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.