Obilježavanje Noći geografije GeoNight u I. tehničkoj školi Tesla

Autor: Ružica Lončar, prof. geografije, savjetnik

 

Međunarodna prirodoslovna manifestacija pod nazivom “Noć geografije – GeoNight”, organizirana je od strane Francuskog nacionalnog odbora za geografiju, a podržana od strane EUGEO-a i IGU-a, održala se 1. travnja 2022. godine.

Ove godine nastavnice naše škole Vanja Vučinić, prof. fizike i Ružica Lončar, prof. geografije i savjetnica organizirale su predavanje i radionicu na međunarodnoj razini pod nazivom “The Impact of Nuclear Power Plant on life” – Utjecaj nuklearnih elektrana na život. Učenici su istraživali  pozitivne i negativne učinke nuklearne tehnologije na stanovništvo, gospodarstvo i okoliš te su uz pomoć priloženih slikovnih priloga analizirali posljedice nuklearnih havarija na okoliš i prostornu organizaciju. Nastavnica geografije u svom predavanju upoznala je učenike s utjecajem novih tehnologija na život. Danas prolazimo fazu razvoja u kojoj je utjecaj tehnologije na društvo, ali i društva na tehnologiju, usko povezan. Razvoj IKT-a s izraženim procesom globalizacije pretvorio je svijet u jednu cjelinu. Utjecaj tehnologije usmjeren je na stanovništvo, gospodarstvo i okoliš, a upravo je to predmet proučavanja geografije. Učenici su  upoznali problematiku  zbrinjavanja nuklearnog otpada na primjeru NE Krško. Poveznicom koja prikazuje prostorni raspored najvećih nuklearnih havarija izdvojili su dijelove svijeta koji su pogođeni nuklearnom havarijom i na taj su način izdvojili tri najpoznatije nuklearne havarije na globalnoj razini: Chernobyl, Fukushima i Kyštymska katastrofa. Nastavnica fizike na vrlo zanimljiv način upoznala je učenike s principom rada nuklearne elektrane i osnovnim dijelovima nuklearne elektrane kao što su: nuklearni reaktor, tlačnik, parogenerator, parna turbina, električni generator i ostali dijelovi sekundarnog kruga. U praktičnom dijelu učenici su se upoznali s ionizirajućim i neionizirajućim zračenjima kao svojstvima svakog od spektra. Raznim demonstracijskim pokusima upoznali su se sa širenjem energije pomoću EM valova te su razlikovali štetna od neštetnih valova. Na kraju predavanja i radionice, kroz zanimljivu raspravu, učenici su zaključili da nam nove tehnologije osiguravaju bolju budućnost i održivi razvoj, ali uz određena ograničenja. One su nam važne kada njihova upotreba poboljšava kvalitetu života i rada ljudi, kada smanjuje troškove, povećava učinkovitost, proširuje horizonte, povećava znanje, olakšava učenje te čuva i štiti okoliš i ljudsko zdravlje.

 

  

  • Mario Banušić

  • 06. Apr, 2022.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.