Obavijest učenicima prvih razreda

Popis učenika i razreda u koji su učenici upisani nalazi se u predvorju škole. Učenici mogu svaki radni dan od 8:00 do 16:00 h doći i provjeriti u kojem su razredu.

Nastava počinje 07.09.2020. god. (PONEDJELJAK) s A/B turnusom.

A turnus ujutro od 8:00 h

B turnus popodne od 14:00 h

(U tablici su prikazani razrednici prvih razreda, kojem turnusu pripada razred, vrijeme i mjesto dolaska učenika prvi dan škole)

RAZRED RAZREDNIK TURNUS VRIJEME DOLASKA UČIONICA MJESTO
1.A DAVORKA SUMAN A 8:00 h 117 I.KAT
1.B PETAR TOMLJANOVIĆ A 8:00 h 118 I.KAT
1.C DUBRAVKA BOROVIĆ A 8:00 h 116 I.KAT
1.D DANIEL BEROVIĆ B 14:00 h 116 I.KAT
1.E IVANA TONŽETIĆ BUDOŠAN B 14:00 h 117 I.KAT
1.F MARKO HRGETIĆ B 14:00 h 118 I.KAT
1.G KRISTINA KOŠIĆ KANCIR A 8:00 h 16 PRIZEMLJE
1.H MATEJA CINDRIĆ A 8:00 h 17 PRIZEMLJE
1.K TANJA KRALJEVIĆ B 14:00 h 16 PRIZEMLJE
1.L ZDENKA BARTOŠAK B 14:00 h 17 PRIZEMLJE
  • Mario Vidaković

  • 27. Aug, 2020.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.