OBAVIJEST UČENICIMA

Poštovani učenici, preduvjet ulaska u I. tehničku školu Tesla potpisivanje je Izjave koju možete pronaći na poveznici IZJAVA ZA UČENIKE. Izjavu je moguće poslati e-poštom predmetnom nastavniku prethodnog dana ili donijeti potpisanu na sam dan kada imate određenu aktivnost u školi. Ukoliko niste u mogućnosti Izjavu poslati e-poštom ili isprintati i donijeti u školu, istu ćete dobiti na potpis na porti škole. Izjavu nosite predmetnom nastavniku s kojim imate dogovorenu aktivnost (ispit, praktičnu vježbu, dopunski rad i sl.) u unaprijed dogovorenoj prostoriji koja će biti dezinficirana. Prilikom ulaska u prostor I. tehničke škole Tesla obavezni ste dezinficirati ruke (na ulazu u školu nalazi se dozator s dezinficijensom). Detaljne upute za postupanje prilikom provođenja ispita državne mature I obrane završnog rada bit će vam pravovremeno oglašene. Svakako molim da pročitate i Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama koje možete pronaćina poveznici: UPUTE HZJZ.


Ravnatelj I. tehničke škole Tesla, Tihomir Matičević

  • Mario Banušić

  • 20. May, 2020.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.