Obavijest - početak nastave PONEDJELJAK 06.09.2021.

Nastava počinje 06.09.2021. god. (PONEDJELJAK) s A/B turnusom.

A turnus ujutro od 8:00 h

B turnus popodne od 14:00 h

(U tablici su prikazani turnus, vrijeme i mjesto dolaska učenika prvi dan škole)

                                                                           PRVI RAZREDI 

Red.

Br.

RAZRED

Razrednik/

Razrednica

TURNUS

VRIJEME

DOLASKA

UČIONICA

MJESTO

1.

1.A

Ana Vuglač

A

8:00 h

124

I.KAT

2.

1.B

Dunja Vidaković

A

8:00 h

118

I.KAT

3.

1.C

Marta Jakovljev

A

8:00 h

222

II.KAT

4.

1.D

Lea Havić

B

14:00 h

116

I.KAT

5.

1.E

Vanja Vučinić

B

14:00 h

215

II.KAT

6.

1.F

Mario Borčić

B

14:00 h

118

I.KAT

7.

1.G

Marko Lalić

A

8:00 h

16

PRIZEMLJE

8.

1.H

Ružica Lončar

A

8:00 h

17

PRIZEMLJE

9.

1.K

Helena Jilek Kubalek

B

14:00 h

16

PRIZEMLJE

10.

1.L

Bernardica Božić

B

14:00 h

17

PRIZEMLJE

                                                                       DRUGI, TREĆI I ČETVRTI RAZREDI

Red.

Br.

RAZRED

Razrednik/

Razrednica

TURNUS

VRIJEME

DOLASKA

UČIONICA

MJESTO

1.

2.A

Davorka Suman

A

8:00 h

119

I.KAT

2.

2.B

Petar Tomljanović

A

8:00 h

218

II. KAT

3.

2.C

Dubravka Borović

A

8:00 h

217

II. KAT

4.

2.D

Daniel Berović

B

14:00 h

119

I.KAT

5.

2.E

Ivana Tonžetić Budošan

B

14:00 h

216

II. KAT

6.

2.F

Marko Hrgetić

B

14:00 h

217

II. KAT

7.

2.G

Ivica Vlahović

A

8:00 h

20

PRIZEMLJE

8.

2.H

Mateja Cindrić

A

8:00 h

117

I.KAT

9.

2.K

Tanja Kraljević

B

14:00 h

20

PRIZEMLJE

10.

2.L

Ružica Bošnjak

B

14:00 h

124

I.KAT

11.

3.A

Sandra Čulo

A

8:00 h

219

II. KAT

12.

3.B

Andreja Ferdelji Sambol

A

8:00 h

216

II. KAT

13.

3.C

Marinko Srdelić

A

8:00 h

215

II. KAT

14.

3.D

Paulin Đedović

B

14:00 h

218

II. KAT

15.

3.E

Sonja Lukač

B

14:00 h

219

II. KAT

16.

3.F

Anamarija Oršulić

B

14:00 h

220

II. KAT

17.

3.G

Denis Noth

A

8:00 h

123

I.KAT

18.

3.H

Romina Macan

A

8:00 h

220

II.KAT

19.

3.K

Stjepan Tvrtko Crnolatac

B

14:00 h

123

I.KAT

20.

3.L

Valentina Latin Ivezić

B

14:00 h

122

I.KAT

21.

4.A

Ines Ban

A

8:00 h

122

 I. KAT

22.

4.B

Hrvoje Negovec

A

8:00 h

221

II. KAT

23.

4.C

Damir Barić

A

8:00 h

116

I. KAT

24.

4.D

Adila Zvelf

B

14:00 h

221

II. KAT

25.

4.E

Sandro Božićević

B

14:00 h

120

I. KAT

26.

4.F

Božena Peraković

B

14:00 h

222

II. KAT

27.

4.G

Helena Alebić

A

8:00 h

121

I.KAT

28.

4.H

Pejo Božić

A

8:00 h

120

I.KAT

29.

4.K

Luka Makar

B

14:00 h

121

I.KAT

30.

4.L

Miljenko Buljan

B

14:00 h

117

I.KAT

Napomena: Navedene učionice su matične učionice razreda u kojima su učenici smješteni cijeli radni dan. Iz matične učionice učenici odlaze jedino na nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, laboratorijskih i radioničkih vježbi prema rasporedu.

  • Mario Vidaković

  • 02. Sep, 2021.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.