Mogućnost psihološkog e-savjetovanja i e-supervizije

U privitku obavijesti se nalazi dopis Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti o mogućnosti e-savjetovanja i e-supervizije za zainteresirane učitelje, nastavnike, profesore u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba putem neke od mogućih aplikacija (Zoom, Teams, Skype).

U prilogu se nalaze i letak s brojevima telefona za psihološku pomoć.

Dopis OŠ i SŠ za e-savjetovanje i e-superviziju

  • Mario Banušić

  • 28. Apr, 2020.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.