Seminari

Seminari spadaju u klasu neformalnih programa (nisu verificirani od Ministarstva obrazovanja i sporta) i  ne upisuju se u radnu knjižicu.

O prisustovanju seminarima izdaje se potvrda o sadržaju programa i uspješnom svladavanju gradiva.

 

Seminar iz glodanja Sinumerik 840D
   
Uvod - upoznavanje SW i HW  
koordinatni sustav glodalice, referentne točke X,Y,Z,   M, W, N
mjerenje alata, postavljanje obratka, upravljanje strojem D,   G54 - G57,   M1, M2 M3, M4, M5, M6, M30
osnovne naredbe gibanja po pravcu, kružnici G0, G1, G2, G3, praktični rad
apsolutni i inkremntni koordinatni sustav, parametri obrade G90, G91, G94, G95, G96, G97, 3D-view, praktični rad
kompenzacija alata, izrada navoja G40, G41, G42, G4,     G33, G63,
podprogrami, ciklusi, FRAMES kod glodanja, M CALL  
   
Seminar traje 40 sati za grupu od 10 polaznika
   
Seminar iz tokarenja Sinumerik 840D
   
Uvod - upoznavanje SW i HW  
koordinatni sustav tokarilice, referentne točke X,Y,   M, A, W, N
mjerenje alata, postavljanje obratka, upravljanje strojem D,   G54 - G57,   M1, M2 M3, M4, M5, M6, M30
osnovne naredbe gibanja po pravcu, kružnici G0, G1, G2, G3, praktični rad
apsolutni i inkremntni koordinatni sustav, parametri obrade G90, G91, G94, G95, G96, G97, 3D-view, praktični rad
kompenzacija alata, izrada navoja G40, G41, G42, G4,     G33, G63,
podprogrami, ciklusi  
   
Seminar traje 40 sati za grupu od 10 polaznika

 

Seminar iz glodanja Fanuc 21
   
Uvod - upoznavanje SW i HW  
koordinatni sustav glodalice, referentne točke X,Y,Z,   M, W, N
mjerenje alata, postavljanje obratka, upravljanje strojem D,   G54 - G57,   M1, M2 M3, M4, M5, M6, M30
osnovne naredbe gibanja po pravcu, kružnici G0, G1, G2, G3, praktični rad
apsolutni i inkremntni koordinatni sustav, parametri obrade G90, G91, G94, G95, G96, G97, 3D-view, praktični rad
kompenzacija alata, izrada navoja G40, G41, G42, G4,     G33, G63,
podprogrami, ciklusi  
   
Seminar traje 40 sati za grupu od 10 polaznika
   
Seminar iz tokarenja Fanuc 21
   
Uvod - upoznavanje SW i HW  
koordinatni sustav tokarilice, referentne točke X,Y,   M, A, W, N
mjerenje alata, postavljanje obratka, upravljanje strojem D,   G54 - G57,   M1, M2 M3, M4, M5, M6, M30
osnovne naredbe gibanja po pravcu, kružnici G0, G1, G2, G3, praktični rad
apsolutni i inkremntni koordinatni sustav, parametri obrade G90, G91, G94, G95, G96, G97, 3D-view, praktični rad
kompenzacija alata, izrada navoja G40, G41, G42, G4,     G33, G63,
podprogrami, ciklusi  
   
Seminar traje 40 sati za grupu od 10 polaznika
   
   
Seminar iz glodanja Esprit 2008
   
Uvod - upoznavanje SW, postavljanje ekrana za glodanje,      poravnavanje - praktični rad - crtanje obratka u 2D, kotiranje obratka, crtanje u 3D, definiranje alata, definiranje "features" (putanje alata), definiranje obrade, simulacija obrade, generiranje NC koda glodanje utora - praktični rad - crtanje obratka u 2D, kotiranje obratka, crtanje u 3D, definiranje alata i režima obrade, definiranje "features" (putanje alata), definiranje obrade, simulacija obrade, generiranje NC koda
bušenje rupa - praktični rad - crtanje obratka u 2D, kotiranje obratka, crtanje u 3D, definiranje alata, definiranje "features" (putanje alata), definiranje obrade, simulacija obrade, generiranje NC koda urezivanje navoja - praktični rad - crtanje obratka u 2D, kotiranje obratka, crtanje u 3D, definiranje alata, definiranje "features" (putanje alata), definiranje obrade, simulacija obrade, generiranje NC koda
   
Seminar traje 40 sati za grupu od 10 polaznika
   
Seminar iz tokarenja Esprit 2008
   
Uvod - upoznavanje SW, postavljanje ekrana za tokarenje, čeono tokarenje - praktični rad - crtanje obratka u 2D, kotiranje obratka, crtanje u 3D, definiranje alata, definiranje "features" (putanje alata), definiranje grube obrade, simulacija obrade, generiranje NC koda uzdužno tokarenje - praktični rad - crtanje obratka u 2D, kotiranje obratka, crtanje u 3D, definiranje alata i režima obrade, definiranje "features" (putanje alata), definiranje grube i fine obrade, simulacija obrade, generiranje NC koda
bušenje rupa i narezivanje navoja - praktični rad - crtanje obratka u 2D, kotiranje obratka, crtanje u 3D, definiranje alata, definiranje "features" (putanje alata), definiranje obrade, simulacija obrade, generiranje NC koda unutarnje tokarenje - praktični rad - crtanje obratka u 2D, kotiranje obratka, crtanje u 3D, definiranje alata i režima obrade, definiranje "features" (putanje alata), definiranje grube i fine obrade, simulacija obrade, generiranje NC koda
   
Seminar traje 40 sati za grupu od 10 polaznika

 

Za sve informacije nazvati na:

Ivo Slade, dipl ing. voditelj Centra za nove tehnologije, tel.: 098 5150 86

ili voditelja obrazovanja odraslih Filip Mateša, mag. ing. mech.

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.