Raspored sati

 

OBAVIJESTI POLAZNICIMA:

 

POLAZNICI KOJI NISU PREUZELI SVJEDODŽBE MOGU PREUZETI ISTE U REFERADI ŠKOLE (SOBA 109 - 1. KAT) OD 11. 7. 2019. - 16.7.2019. - 10:00 - 14:00 SATI

 

 
   
 28. 6. - Petak

 LJETNI ROK OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA

 

12:00 sati - SOBA 36 - prizemlje

 

 8. 7. - Ponedjeljak

Zadnji dan za pradaju prijavnice za obraznu završnog rada u jesenskom roku (obrazac)

 
21. 8. - Srijeda

ZADNJI DAN ZA POLAGANJE ISPITA ZA POLAZNIKE KOJI ŽELE PRISTUPITI JESENSKOM ROKU OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA

22. 8. - Četvrtak

OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA (JESENSKI ROK)

   

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.