Raspored sati

 

OBAVIJESTI POLAZNICIMA:

 

 

 Molimo polaznike koji žele izaći da Državnu maturu u ljetnom roku da to jave voditelju obrazovanja odraslih na email.

(UPUTE ZA PRIJAVU NA DRŽAVNU MATURU)

 

Do 29.3.2019. zadnji rok za prijavu završnog rada za ljetni rok (obrazac) - obrazac dostaviti u obrazovanje odraslih

 

 

RASPORED PREDAVANJA ZA

POLAZNIKE PREKVALIFIKACIJE

(ELEKTROTEHNIČAR A, B i STROJARSKI TEHNIČAR)

Dan

Vrijeme

Predmet

Predavaonica

 A/B - smjena      
14. 1. - Ponedjeljak

 18:25

 

18:25

 

16:45

Sklopni aparati

(Elektro B)

Finomehanička tehnika

(Elektro A)

Termodinamika

(Strojarski tehničar)

206

 

19

 

19

15. 1. - Utorak

 19:15

 

18:25

 

19:15

Digitalna elektronika (3)

(Elektro A)

Strojarstvo

(Elektro B)

 Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji

(Strojarski tehničar)

 211

 

19

 

16

16. 1. - Srijeda

 19:10

 

19:15

Sklopni aparati

(Elektro B)

Termodinamika

(Strojarski tehničar)

206

 

19

17. 1. - Četvrtak

 18:20

 Termodinamika

(Strojarski tehničar)

 19
18. 1. - Petak

 19:10

 

18:20

 

18:20

 Obrada materijala 2 - Ispit

(Strojarski tehničar)

Finomehanička tehnika

(Elektro A)

Strojarstvo

(Elektro B)

 23

 

19

 

19

 

       
B/A - smjena      
21.1. - Ponedjeljak  17:35

Fizika 3

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 

 216
22.1. - Utorak  18:15  

Fizika 3

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 216
23. 1. - Srijeda 18:15  

Fizika 3

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 217
24. 1. - Četvrtak

 16:45

 

 

19:10

 

 

18:25

 

Sklopni aparati

(Elektro B)

 

Strojarstvo

(Elektro B)

 

Elektrotehnika

(Strojarski tehničar)

206

 

 

19

 

 

218

25. 1. - Petak  19:15  

Alatni strojevi

(Strojarski tehničar)

23
       
A/B - smjena      
28.1. - Ponedjeljak

 18:25

 

18:25

Sklopni aparati

(Elektro B)

 Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji

(Strojarski tehničar)

206

 

 

19

29.1. - Utorak

 19:15

Automatsko vođenje procesa

(Elektro A i B)

211
30.1. - Srijeda

 19:10

 

19:10

Sklopni aparati - ISPIT

(Elektro B)

Termodinamika - Ispit

(Strojarski tehničar)

 

 206

 

19

31. 1. - Četvrtak  16:45

  Automatsko vođenje procesa

(Elektro A i B)

211
1. 2. - Petak

16:45

 

 

 19:15

 

Automatsko vođenje procesa

(Elektro A i B)

Alatni strojevi

(Strojarski tehničar)

 

211

 

 

23

       
B/A - smjena      

4. 2. - Ponedjeljak

 17:30

Fizika 3

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 
 216

5. 2. - Utorak

 18:15  

Fizika 3

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

216

6. 2. - Srijeda

18:25

Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji

(Strojarski tehničar)

19

7. 2. - Četvrtak

 18:25

Elektrotehnika

(Strojarski tehničar)

218

8. 2. - Petak

19:15  

Alatni strojevi

(Strojarski tehničar)

 23
       
A/B - smjena       
11. 2. - Ponedjeljak 17:35

Automatsko vođenje procesa - ispit

(Elektro A i B)

 
 211
12. 2. - Utorak

19:15

 

 

19:15

 

Električne mreže

(Elektro B)

 

Digitalna elektronika (4)

(Elektro A)

206

 

 

211

13. 2. - Srijeda

19:15

 

 

19:15 

Električne mreže

(Elektro B)

 

 Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji - Ispit

(Strojarski tehničar)

206

 

 

19 

14. 2. - Četvrtak  16:45  

Elektronička instrumentacija

(Elektro A)

  211
15. 2. - Petak 19:15  

Alatni strojevi

(Strojarski tehničar)

 23
       
B/A - smjena      
18. 2. - Ponedjeljak 18:15

Fizika 3 - Ispit

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 

216

19.2. - Utorak

 19:15

Elektrotehnika

(Strojarski tehničar)

 220

20.2. - Srijeda

     

21. 2. - Četvrtak

18:25

Elektrotehnika

(Strojarski tehničar)

 
218

22. 2. - Petak

 16:45

 Engleski jezik 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

121
       
A/B - smjena      

25.2. - Ponedjeljak

18:25

Hrvatski jezik 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

120

26.2. - Utorak

 19:15

Hrvatski jezik 4 - ODGAĐA SE

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

119

27.2. - Srijeda

 16:45

 Engleski jezik 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 
122

28.2. - Četvrtak

     

1.3. - Petak

19:15  

Hrvatski jezik 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 120
       
B/A - smjena      
4.3. - Ponedjeljak

19:15

 

 

 

19:10

Elektrotehnika - Ispit

(Strojarski tehničar)

 

Električne mreže

(Elektro B)

220

 

 

 

206

5.3. - Utorak

 19:15

 Elektronički Sklopovi

(Elektro A i B)

220
6.3. - Srijeda 16:45

Matematika 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 16
7.3. - Četvrtak

 18:25

 

 

 

17:35

 

 Elektronički Sklopovi

(Elektro A i B)

 

Strojarske konstrukcije 3

(Strojarski tehničar)

218

 

 

25

8. 3. - Petak 16:45 

 Engleski jezik 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 
 121
       
A/B - smjena      

11. 3. - Ponedjeljak

 18:25

Hrvatski jezik 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 
 120

12. 3. - Utorak

 19:15

Hrvatski jezik 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 
 119

13. 3. - Srijeda

 16:45

 Engleski jezik 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 
 122

14. 3. - Četvrtak

18:20  

Matematika 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

117

15. 3. - Petak

19:15  

Hrvatski jezik 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 120
       
B/A - smjena      

18. 3. - Ponedjeljak

 19:15

Elektronički Sklopovi

(Elektro A i B)


220

19. 3. - Utorak

16:45

Matematika 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 
120

20. 3. - Srijeda

 16:45

Matematika 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 16

21. 3. - Četvrtak

18:25

 

17:35

Elektronički Sklopovi - Ispit

(Elektro A i B)

Strojarske konstrukcije 3

(Strojarski tehničar)

 218

 

25

22. 3. - Petak

 16:45

 

18:20

Engleski jezik 4 - Ispit

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

Matematika 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

121

 

117

       
A/B - smjena      

25. 3. - Ponedjeljak

18:25

Hrvatski jezik 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 120

26. 3. - Utorak

18:20

Matematika 4 - Odgađa se

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 
17

27. 3. - Srijeda

 18:20

Matematika 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 
 17

28. 3. - Četvrtak

17:35

 

 

17:30 

 

Strojarske konstrukcije 3 - ispit

(Strojarski tehničar)

 

Električne mreže - ISPIT

(Elektro B) 

25

 

 

206 

29. 3. - Petak

19:15

 

17:00

 

17:00

Hrvatski jezik 4 - Ispit - ODGAĐA SE

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

Mjerenje i kontrola

(Strojarski tehničar)

Tehnološki procesi

(Strojarski tehničar)

120

 

 

11

    29. 3. 2019. - ZADNJI DAN ZA PRIJAVU ZAVRŠNOG RADA

JAVITI SE U OBRAZOVANJE ODRASLIH SA ISPUNJENIM OBRASCEM (obrazac)

       
B/A - smjena      

1. 4. - Ponedjeljak

17:35

Fizika 4 

(Elektro A i B)

 216

2. 4. - Utorak

18:20  

Fizika 4 

(Elektro A i B)

216

3. 4. - Srijeda

 16:45

Matematika 4 - ODGAĐA SE ZA 10.4.

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 
16

4. 4. - Četvrtak

17:35

 

 

19:10

Toplinski strojevi i uređaji

(Strojarski tehničar)

 

Mjerenje i kontrola - Ispit

(Strojarski tehničar)

 206

 

 

16

 

 

11

5. 4. - Petak

19:15 

 

19:15

 

 

 16:35

 

Alati i naprave 4

(Strojarski tehničar)

Tehnološki procesi - Ispit

(Strojarski tehničar)

 

Elektromotorni pogoni

(Elektro B)

23 

 

 

11

 

 

 222

       
A/B - smjena      

8.4. - Ponedjeljak

 18:25

Elektroenergetika

 (Elektro B)
16 

9. 4. - Utorak

 18:20  

Matematika 4 - Ispit - ODGAĐA SE ZA 12.4.

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 117

10. 4. - Srijeda

16:45

 

19:15

Matematika 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 Elektroenergetika

 (Elektro B)

 

206 

11. 4. - Četvrtak

 19:15

 

 

16:45

 

Elektromotorni pogoni

(Elektro B)

 

Toplinski strojevi i uređaji

(Strojarski tehničar)

206

 

 

 

16 

12. 4. - Petak

 

 16:45

 

 

 19:15 

 

 

18:25

 

 

Matematika 4

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 

Alati i naprave 4

(Strojarski tehničar)

 

Elektromotorni pogoni

(Elektro B)

 

 

 

 

 

23

 

 

 

16

       
B/A - smjena      

15. 4. - Ponedjeljak

 17:35

 

 

16:45

 

Fizika 4 

(Elektro A i B)

 

Alati i naprave 4

(Strojarski tehničar)

216

 

 

16

16. 4. - Utorak

16:45

 

 

 19:15

Elektromotorni pogoni - ispit

(Elektro B)

 

Energetska elektronika

(Elektro B) 

 122

 

 

 

220

 

17. 4. - Srijeda

 17:35  

Fizika 4 - Ispit

(Elektro A i B)

 217

18.4. - Četvrtak

 

PROLJETNI PRAZNICI

(18.4. - 26.4.)

 
       
B/A - smjena      
29. 4. - Ponedjeljak

 19:15

 

Energetska elektronika - ODGAĐA SE

(Elektro B)

220
30. 4. - Utorak

19:15 

Energetska elektronika - ODGAĐA SE

(Elektro B)

220 
1. 5. - Srijeda  

PRAZNIK RADA

(1. 5. 2019.)

 
2. 5. - Četvrtak

 16:45

 

 

17:35

Elektroenergetika

(Elektro B)

 

Toplinski strojevi i uređaji

(Strojarski tehničar)

206

 

 

16

3. 5. - Petak

 19:15

 

Alati i naprave 4 - Ispit

(Strojarski tehničar)

Alatni strojevi 4

(Strojarski tehničar)

 23
       
A/B - smjena      
6.5. - Ponedjeljak

 16:45

 

 

 18:25

 

 

17:40

 

 

19:10

 

Alatni strojevi 4

(Strojarski tehničar)

 

Elektroenergetika - Ispit

(Elektro B)

 

Energetska elektornika

(Elektro B)

 

Hrvatski jezik 4

(Elektro A, B, Strojarski tehničar)

 11

 

 

16

 

 

 

210

 

 

120

7. 5. - Utorak

 

18:25

 

 

17:35

 

 

18:20

 

 

19:10

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ispit

(Elektro A, B i Strojarski tehničar)

 

Rasklopna postrojenja

(Elektro B)

 

Energetska elektornika

(Elektro B)

 

Hrvatski jezik 4

(Elektro A, B, Strojarski tehničar)

Klub Učenika Tesle (R11-Podrum)

 

222

 

 

 

210

 

 

119

8. 5. - Srijeda

 19:15

19:15

Vjeronauk 4

Etika 4

118

124

9. 5. - Četvrtak

19:15

 

 

18:25

 

 

16:45

 

Rasklopna postrojenja

(Elektro B)

 

Hrvatski jezik 4

(Elektro A, B, Strojarski tehničar)

 

Toplinski strojevi i uređaji

(Strojarski tehničar)

16

 

 

120

 

 

11

10. 5. - Petak

17:00

 

 

 

17:30

 

 

 

 19:15

 

 

19:15

 

Energetska elektronika - Ispit

Elektronički sklopovi - Ispit

(Elektro A i B)

 

Regulacija i upravljanje - Ispit

(Strojarski tehničar)

 

Alatni strojevi 4

(Strojarski tehničar)

 

Hrvatski jezik 4

(Elektro A, B, Strojarski tehničar)

 

11

 

 

 

19

 

 

 23

 

 

120

       
B/A - smjena      
 13. 5. - Ponedjeljak

 19:15

 

19:10

Energetska elektronika

(Elektro B) 

 Matematika 4 - Ispit - dodatni rok

(Elektro A, B i strojarski tehničar)

220

 

117

 14. 5. - Utorak

19:15

18:25

17:35

Vjeronauk 4 - Ispit

Fizika - Ispit - dodatni rok

Etika 4 - Ispit

118

11

124

 15. 5. - Srijeda

19:15

 

19:15

Radioničke vježbe - Ispit

(Elektro A i B)

Radioničke vježbe i praktirkum - Ispit

(Strojarski tehničar)

11

 

 

25

16. 5. - Četvrtak

16:45

 

 

18:25

 

 

16:45

Rasklopna postrojenja - Ispit

(Elektro B)

 

Energetska elektronika - Ispit

(Elektro B)

 

Toplinski strojevi i uređaji - Ispit

(Strojarski tehničar)

206

 

 

218

 

 

16

17. 5. - Petak

 19:15

 

Alatni strojevi 4 - Ispit

(Strojarski tehničar)

23

       
A/B - smjena      
20. 5. - Ponedjeljak

 17:30

 

 

18:25

Strojarske konstrukcije 4. - Ispit

(Strojraski tehničar)

Hrvatski jezik 4

(Elektro A, B, Strojarski tehničar)

25

 

 

120

21. 5. - Utorak  19:10  

Hrvatski jezik 4 - Ispit

(Elektro A, B, Strojarski tehničar)

119
22. 5. - Srijeda  

ZADNJI DAN NASTAVE

 
  22. 5. 2019. (SRIJEDA) - ZADNJI DAN ZA POLAGANJE ISPITA ZA POLAZNIKE KOJI ŽELE PRISTUPITI LJETNOM ROKU DRŽAVNE MATRURE
   
7. 6. - Petak

ZADNJI DAN ZA PREDAJU ZAVRŠNOG RADA

14.6. - Petak

14. 6. 2019. - ZADNJI DAN ZA POLAGANJE ISPITA ZA POLAZNIKE KOJI ŽELE PRISTUPITI LJETNOM ROKU OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA

27. 6. - 28. 6.

26. 6. - 28. 6. - OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA (LJETNI ROK)

 

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.