Raspored sati

 

OBAVIJESTI POLAZNICIMA:

 

 

 

 

 

RASPORED PREDAVANJA ZA

POLAZNIKE PREKVALIFIKACIJE

(ELEKTROTEHNIČAR A, B i STROJARSKI TEHNIČAR)

Dan

Vrijeme

Predmet

Predavaonica

 A/B - smjena      
24. 9. - Ponedjeljak  17:35

Kemija

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

 
124 
25. 9. - Utorak 17:35

Kemija

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

124
26. 9. - Srijeda 19:15  

Biologija

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

16
27. 9. - Četvrtak 17:35  

Kemija

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

 117
28. 9. - Petak 17:35

Kemija

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

 117
       
B/A - smjena      
1.10. - Ponedjeljak

17:35

Fizika

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

16
2.10. - Utorak

17:35

Fizika

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

 218
3. 10. - Srijeda

19:15

Biologija

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

215
4. 10. - Četvrtak

16:45

Geografija

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

 119
5. 10. - Petak

17:35

Fizika

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

121
       
A/B - smjena      
8.10. - Ponedjeljak

 

PRAZNIK

(DAN NEOVISNOSTI)

 
9.10. - Utorak

16:45

Geografija

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

124
10.10. - Srijeda

19:15

Biologija - ISPIT

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

217
11. 10. - Četvrtak

16:45

Geografija

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

218
12. 10. - Petak

17:35

Geografija

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

 218
       
B/A - smjena      

15.10. - Ponedjeljak

17:35

Fizika

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

124

16.10. - Utorak

17:35

Fizika

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

117

17.10. - Srijeda

16:45

Geografija - ISPIT

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

20

18.10. - Četvrtak

17:35

Fizika - ODGAĐA SE ZA SUTRA 19.10. u 17:35

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

 

19.10. - Petak

16:45

 

 

17:35

 

Kemija - ISPIT

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

Fizika

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

121

 

 

 124

       
A/B - smjena       
22.10. - Ponedjeljak 16:45

Geografija 2

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

17

23.10. - Utorak 19:15

Fizika - ISPIT

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

124

24.10. - Srijeda 16:45

Geografija 2

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

122

25.10. - Četvrtak 16:45

Geografija 2

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

117

26.10. - Petak

 

17:35

19:15

Geografija 2 - ISPIT

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

Povijest 2

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

118

118

       
B/A - smjena      
29.10. - Ponedjeljak 18:25

Fizika 2

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

124

30.10. - Utorak 17:35

Fizika 2

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

117

31.10. - Srijeda 17:35

Fizika 2

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

20

1.11. - Četvrtak

 

 

 

DAN SVIH SVETIH

 

 

2.11. - Petak

 

  NENASTAVNI DAN 

 

       
A/B - smjena        
5.11. - Ponedjeljak 17:35

Povijest 2

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

118

6.11. - Utorak 17:35

Povijest 2

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

124

7.11. - Srijeda 17:35

Povijest 2

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

122

8.11. - Četvrtak 17:35

Povijest 2  -  ISPIT

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

117

9.11. - Petak

17:35

 

19:15

Tehničko crtanje i dokumentiranje

(Elektro A i B) 

Obrada materijala 1

(Strojarski tehničar)

117

 

 

17

       
B/A - smjena      
12.11. - Ponedjeljak  17:35

Fizika 2

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

 

216 

13.11. - Utorak 17:35 

Fizika 2

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

 

120 

14.11. - Srijeda  16:45 

Računalstvo 2

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

 

121 

 15.11. - Četvrtak

18:25

 

 

19:15

Osnove elektrotehnike 1

(Elektro A, B)

 

Tehnička mehanika 1

(strojarski tehničar)

 220

 

 

17

 16.11. - Petak

19:15 

 

 

17:35

 

Obrada materijala 1

(strojarski tehničar)

Elektrotehnički materijali i komponente 2

(Elektro A, B)

17

 

 

121 

       
A/B - smjena        
 19.11. - Ponedjeljak

 16:45 

 

 

18:25

 

Elektrotehnički materijali i komponente 2

(Elektro A, B)

Hidraulika i pneumatika 2

(strojarski tehničar)

 

17

 

117

 

20.11. - Utorak 16:45 

Računalstvo 2 

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

  

 17

21.11. - Srijeda 

16:45

 

 

19:15 

Računalstvo 2 

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

  

Obrada materijala 1 - ISPIT

(strojarski tehničar)

 

122

 

 

16 

22.11. - Četvrtak

16:45 

 

16:45 

Elektrotehnički materijali i komponente 2

(Elektro A, B)

Hidraulika i pneumatika 2

(strojarski tehničar)

117

 

17 

23.11. - Petak

16:45 

 

18:25

Hidraulika i pneumatika 2

(strojarski tehničar)

Elektrotehnički materijali i komponente 2 - ISPIT

(Elektro A, B)

 117

 

118

 

       
B/A - smjena       
 26.11. - Ponedjeljak 

17:35  

 

19:15

Fizika 2

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

Hidraulika i pneumatika 2  -ISPIT

(strojarski tehničar)

216

 

16 

27.11. - Utorak   17:35  

Fizika 2  -  ISPIT

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

 

117 

28.11. - Srijeda   16:45  

Računalstvo 2 

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

 

 121

 29.11. - Četvrtak

18:25

 

 

  19:15 

Električne instalacije 3

(Elektro  B)

Tehnička mehanika 2

(strojarski tehničar)

 

 

 220 

 

17 

 30.11. - Petak 16:45  

Računalstvo 2 - ISPIT

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

 

121 

       
A/B - smjena       
 3.12. - Ponedjeljak

17:35 

 

  

19:15 

 

Tehnički materijali 2

(strojarski tehničar)

Osnove elektrotehnike 2

(Elektro A, B)

 

17

 

117

4.12. - Utorak 

 

 

19:15 

 

Obrada materijala 2

(Strojarski tehničar)

 

 

 

17

 

5.12. - Srijeda  

16:45

 

19:15

 

Tehnički materijali 2

(strojarski tehničar)

Mjerenja u elektrotehnici 2

(Elektro A, B)

122

117

6.12. - Četvrtak

16:45  

 

16:45  

Mjerenja u elektrotehnici 2

(Elektro A, B)

Tehnička mehanika 2

(strojarski tehničar)

 

117

 

17

7.12. - Petak

18:25

 

19:15

 

Mjerenja u elektrotehnici 2

(Elektro A, B)

Tehnička mehanika 2

(strojarski tehničar)

117

 

17

     

 

B/A - smjena        
 10.12. - Ponedjeljak

16:45 

 

17:35 

 

19:15

Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 2

(strojarski tehničar)

Fizika 1 i Fizika 2 - PONOVNI ISPIT (za one koji nisu položili)

(Elektro A, B, strojarski tehničar)

Električni strojevi 3

(Elektro  B)

124

 

16

 

 

17

11.12. - Utorak 

16:45 

 

19:15

 

Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 2

(strojarski tehničar)

 Električni strojevi 3

(Elektro  B)

120

 

122

12.12. - Srijeda 

16:45 

 

18:25

 

 19:15

 


Tehnički materijali 2 - ISPIT

(strojarski tehničar) 

 Električne instalacije 3

(Elektro  B)

Osnove elektrotehnike 2

(Elektro A, B)

16

 

17

 

220

13.12. - Četvrtak

17:35

 

 18:25

Tehnička mehanika 3

(strojarski tehničar)

Električne instalacije 3

(Elektro  B)

 

 

116

 

119

 

14.12. - Petak

16:45

 

18:25 

 

19:15

 

 

Osnove elektrotehnike 2

(Elektro A, B) 

Mjerenja u elektrotehnici 2 - ISPIT

(Elektro A, B)

Tehnička mehanika 2 - 

ISPIT

(strojarski tehničar)

 

222

 

124

 

17

     

 

A/B - smjena        
 17.12. - Ponedjeljak

16:45 

 

19:15

Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 2

(strojarski tehničar)

Osnove elektrotehnike 2

- ISPIT

(Elektro A, B) 

17

 

220

18.12. - Utorak  16:45 

Tehnička mehanika 3

(strojarski tehničar)

17

19.12. - Srijeda 

16:45 

 

18:25 

Tehnička mehanika 3

(strojarski tehničar)

Električne instalacije 3 - ISPIT

(Elektro  B) 

122

 

117

20.12. - Četvrtak

16:45 

 

19:15

Tehnička mehanika 3 - ISPIT

(strojarski tehničar) 

Električni strojevi 3 - ISPIT

(Elektro  B)

117

 

16

 

21.12. - Petak 16:45 

Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 2  _ ISPIT

(strojarski tehničar)

117

       
B/A - smjena       

 24.12. 2018.- Ponedjeljak

do

11.1.2019. - Petak

  ZIMSKI  PRAZNICI

 

       
       

 

 
 

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.