Organizacija nastave

Ustrojstvo

Nastava u školskoj godini 2016./2017. počinje 5. rujna 2016. godine turnusom B ujutro, a završava 14. lipnja 2017. godine. Za učenike 4.  razreda nastava završava 19. svibnja 2017. godine. Nastava se ustrojava u dva polugodišta. Prvo polugodište traje od 5. rujna 2016. godine do 23. prosinca 2016. godine, a drugo polugodište od 12. siječnja 2017. do 14. lipnja 2017. godine, odnosno do 19. svibnja 2017. godine za učenike završnih razreda. Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2016., a završava 11. siječnja 2017. godine. Proljetni odmor učenika počinje 13. travnja 2017., a završava 21. travnja 2017. godine.

 

Nastava se odvija u dvije smjene (A i B smjena) i obuhvaća ukupno 40 razrednih odjela, po 20 u svakoj smjeni.

A/B raspored znači da je A smjena ujutro, a B poslijepodne, dok B/A raspored znači da je B smjena ujutro, a A poslijepodne. Nastava u jutarnjoj smjeni počinje u 8.00 sati, a u poslijepodnevnoj u 14.00 sati.

 

Odlukom Nastavničkog vijeća od 7. lipnja 2016. godine, a temeljem što kvalitetnije organizacije nastave i kabineta u I. tehničkoj školi Tesla od školske godine 2016./2017. nastava će biti organizirana simetričnom raspodjelom razreda po smjerovima i turnusima

Zbog navedene simetrične organizacije nastave i kabineta, u odnosu na školsku godinu 2015./2016. napravljene su izmjene za sljedeće razrede:

Šk. god. 2015./2016., smjena A,  razred 1.A   à Šk. god 2016./2017., smjena B,  razred 2. H  

Šk. god. 2015./2016., smjena B,  razred 1.L   à Šk. god 2016./2017., smjena A,  razred 2. K  

Šk. god. 2015./2016., smjena A,  razred 3.H   à Šk. god 2016./2017., smjena B,  razred 4. H  

Šk. god. 2015./2016., smjena B,  razred 3.K   à Šk. god 2016./2017., smjena A,  razred 4. K  

 

U školskoj godini 2016./2017. kao i do sada nastava će biti organizirana u kabinetima za pojedine predmete, a matične učionice razreda bit će matične učionice razrednika.

Smjena A

Razred  Razredni odjel

  1. A, B, C, G, K
  2. A, B, C, G, K
  3. A, B, C, G – izborni energetika
  4. A, B, C - izborni robotika, G – izborni energetika, K

Smjena B

Razred  Razredni odjel

  1. D, E, F, H, L
  2. D, E, F, H, L
  3. D, E, F –  izborni robotika, H– izborni energetika,
  4. D, E, F – izborni robotika, H - izborni energetika, L

 

Vremenik nastavnik sati

Jutarnji turnus Odmor

0. sat 7:15 - 7:55 5 minuta

1. sat 8:00 - 8:45 5 minuta

2. sat 8:50 - 9:35 5 minuta

3. sat 9:40 - 10:25 20 minuta

4. sat 10:45 - 11:30 5 minuta

5. sat 11:35 - 12:20 5 minuta

6. sat 12:25 - 13:10 5 minuta

7. sat 13:15 - 13:55 5 minuta

 

Popodnevni turnus Odmor

0. sat 13:15 - 13:55 5 minuta

1. sat 14:00 - 14:45 5 minuta

2. sat 14:50 - 15:35 5 minuta

3. sat 15:40 - 16:25 20 minuta

4. sat 16:45 - 17:30 5 minuta

5. sat 17:35 - 18:20 5 minuta

6. sat 18:25 - 19:10 5 minuta

7. sat 19:15 - 20:00 5 minuta

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.