Dodatna i dopunska nastava

Termini dodatne i dopunske nastave

Stjepan Tvrtko Crnolatac

Dopunska nastava:

Smjena A/B - petak        13:15 do 13:55  soba 217

Smjena B/A - četvrtak    13:15 do 13:55  soba 215

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.